Брошура
Повеќе

KС Сервис е компанија со основна дејност за професионални хаусмајсторски услуги (техничко одржување) во станбени и деловни објекти од страна на професионални техничари со повеќегодишно работно искуство

Сервис,

КС

24/7

Ваш сервис

Професионалноста, посветеноста и искуството е она што не става на чекор пред конкуреницијата. Препуштете ја грижата за вашиот дом на тимот на КС Сервис.

Сервис,

КС

24/7

Ваш сервис

Вистинското решение за вашиот дом!

Сервис,

КС

24/7

Ваш сервис

Добијте ги најдобрите услуги

КС Сервис е компанија за сервисирање на домаќинства и нуди водоинсталатерски услуги, електричарски, браварски, молерофарбарски и столарски услуги кои се извршуваат од страна на професионални мајстори со повеќегодишно работно искуство кои Ви стојат на располагање 24/7 во зависност од итноста на пријавениот проблем.

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ

УСЛУГИ

СТОЛАРСКИ

УСЛУГИ

ЕЛЕКТРИЧАРСКИ

УСЛУГИ

БРАВАРСКИ

УСЛУГИ

ДОПОЛНИТЕЛНИ

РАБОТНИ

УСЛУГИ

Scroll to Top